Зв’язок (Communication)

Електрозв’язок – це передача або прийом будь-яких повідомлень за допомогою електричних або електромагнітних коливань.   Авіаційний повітряний електрозв’язок є одним з ключових елементів надання безпечного обслуговування повітряного руху.

Завади.

Відповідно до статті 66 Повітряного кодексу України керівник експлуатанта аеродрому несе відповідальність за забезпечення безпеки польотів, контроль за станом приаеродромної території, будівництвом об’єктів, діяльністю суб’єктів на аеродромі та на приаеродромній території, контроль за дотриманням вимог щодо встановлення і розміщення маркірувальних знаків та радіотехнічних пристроїв, підтримання встановленого порядку виконання і забезпечення польотів на аеродромі та здійснює координацію діяльності на аеродромі підприємств і організацій.

Відповідно статті 56 “Радіозавади” Закону України “Про радіочастотний ресурс України”:

  1. Український державний центр радіочастот і Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, вживають необхідних заходів щодо виявлення та припинення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування.
  2. Генеральний штаб Збройних Сил України вживає заходів щодо виявлення та припинення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот спеціального користування.
  3. Власники радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв, що створюють радіозавади тим радіоелектронним засобам, завадостійкість яких відповідає стандартам, нормам і правилам, повинні здійснити всі необхідні для усунення чи обмеження дії радіозавад заходи відповідно до приписів національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, та Генерального штабу Збройних Сил України.