Звернення громадян

Ви можете звернутися до Державіаслужби із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються нашої статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Відповідно до статті 3 Закону України “Про звернення громадян” під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій (в тому числі електронній) або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. Письмові звернення слід надсилати на адресу Державної авіаційної служби України: пр-т Перемоги, 14, Київ, 01135.

Також керівництво Державіаслужби здійснює особистий прийом громадян кожні другу та четверту середу місяця, 16:00 – 17:00. Запис на особистий прийом за телефоном +38 044 351 53 45.